Kursportal

Førstehjelp

425,- NOK

Søvn, hvile og helse (Fatigue Management)

1200,- NOK

Arbeid i høyden

790,- NOK

Stillas brukerkurs

265,- NOK

Sikker bruk av kjemikalier

890,- NOK

Støykurs

685,- NOK

Førstehjelp for elektropersonell

485,- NOK

Brannvern ved utførelse av varme arbeider

1740,- NOK

Fallsikring

1210,- NOK

FSE for instruert personell

646,- NOK

FSE Lavspenning

902,- NOK

FSE Høyspenning

902,- NOK

FSE Høy- og lavspenning

1 595,- NOK

Hvordan håndtere asbest i et byggeprosjekt

893,- NOK

Ergonomi

1 590,- NOK

Hvordan treffe bedre på kalkylene!

700,- NOK

Prosjektering - krav, risiko og ansvar

1 300,- NOK

Dokumentert sikkerhetsopplæring: Håndholdt verktøy og bygningssager

710,- NOK

Mangfoldsdugnaden

Gratis

HMS-regelverk

479,- NOK

Bruk av personløfter

1 250,- NOK

Anhukerkurs / Stoppekurs

1 190,- NOK

Sikker bruk av løfteredskap - G11 (Modul 2.3-støtte)

1 490,- NOK

Farlig verktøy / HMS på arbeidsplassen

650,- NOK

HMS - Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser - Modul 1

990,- NOK

Gassikkerhetskurs

750,- NOK

Kurs i bruk av åndedrettsvern

500,- NOK

HMS for ledere (§3-5)

1 800,- NOK

HMS grunnkurs arbeidsmiljø

3 400,- NOK

HMS Praktisk introduksjonskurs

1 800,- NOK

Prosjekt fareblind

Gratis