Om oss

Vi har vårt utspring fra bedriftshelsetjenesten Aktiv HMS.

Vi tilbyr å være en samarbeidspartner/faglig rådgiver og pådriver for ditt firma eller ditt prosjekt innen bygg og anlegg, arrangementer og messer.

 

aktiv-hms-prosjekt

Aktiv HMS er

  • Som navnet tilsier; aktiv. Vår visjon er å være aktivt tilstede på prosjekter og i alle prosesser som angår HMS/SHA arbeidet fra start til ferdigstillelse.
  • Prosjektbasert firma som tilbyr HMS/SHA tjenester til offentlig og privat sektor.
  • Et lite firma som mener det er viktig med nærhet til kundene våre, og vi etterstreber å få til den gode kjemien som skaper tillit i det vi gjør.
  • Erfarne. Våre ansatte har lang erfaring med HMS/SHA arbeid, og solid kompetanse fra prosjekter innen bygge- og anleggsplasser, arrangementer og messer.
  • Kompetanse. Våre koordinatorer har fullført koordinatorskolen, noe mange offentlige virksomheter stiller krav til på sine prosjekter.

 

Les mer om Koordinatorskolen her.

Vårt formål er å verne arbeidstakerne og publikum mot farer. Dette oppnås ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og miljø gjennom prosjektet i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelsesfasen.

Prosessene med HMS/SHA arbeidet bør starte tidlig i de første faser av et prosjekt, og det er viktig å være proaktiv heller enn reaktiv. ”Bedre føre var, enn etter snar!”

Kunder

Omtaler

Se filmen

Play Video