Tjenester

Vår erfaring er at jo tidligere man planlegger HMS i prosjekt, jo bedre lykkes man med å skape en god HMS kultur.

Aktiv HMS Prosjekt leverer HMS tjenester til store og små prosjekter innen bygg og anlegg, se noen av våre prosjekter her. Dette omfatter blant annet:

 • HMS Rådgivning
 • HMS/SHA-dokumentasjon
 • Koordinator for utførelse – KU
 • Koordinator av prosjekteringsfasen – KP
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser)
 • Planverk og personell
 • Avvikssystemer
 • Vernerunder med rapport/dokumentasjon
 • HMS koordinering ved små og større arrangement

Trenger du råd, ta kontakt med oss her.

SHA på prosjekter

Ofte ser vi at fremdriftsplanene må gjøres realistiske, slik at det faktisk er mulig å gjennomføre arbeidet på en sikker måte.

 • Vi stiller krav og er tydelige med hva som skal til for å jobbe trygt.
 • Vi er en klar og konstruktiv samarbeidspartner.
 • Vårt mål er at alle som har oppgaver i prosjektet skal være enige om og jobbe mot en felles sikkerhetskultur.
 • Vi deltar på prosjektmøter, byggemøter, utarbeider risikoanalyser, leder vernerunder og sørger for at all dokumentasjon som skal være tilgjengelig på en arbeidsplass er tilstede.