Våre tjenester

Vår erfaring er at jo tidligere man planlegger HMS i prosjekt, jo bedre lykkes man med å skape en god HMS kultur.

Aktiv HMS Prosjekt leverer HMS tjenester til store og små prosjekter innen bygg og anlegg.

 

Prosjektene våre omfatter blant annet:

 • HMS Rådgivning
 • HMS/SHA-dokumentasjon
 • Koordinator for utførelse – KU
 • Koordinator av prosjekteringsfasen – KP
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser)
 • Planverk og personell
 • Avvikssystemer
 • Vernerunder med rapport/dokumentasjon
 • HMS koordinering ved små og større arrangement

SHA på prosjekter

Ofte ser vi at fremdriftsplanene må gjøres realistiske, slik at det faktisk er mulig å gjennomføre arbeidet på en sikker måte.

 • Vi stiller krav og er tydelige med hva som skal til for å jobbe trygt.
 • Vi er en klar og konstruktiv samarbeidspartner.
 • Vårt mål er at alle som har oppgaver i prosjektet skal være enige om og jobbe mot en felles sikkerhetskultur.
 • Vi deltar på prosjektmøter, byggemøter, utarbeider risikoanalyser, leder vernerunder og sørger for at all dokumentasjon som skal være tilgjengelig på en arbeidsplass er tilstede.