Prosjekter

Finansparken i Bjergsted

«SR-Bank sitt nybygde hovedkontor Finansparken i Bjergsted ble oppført over en 3 års byggeperiode som et svært vellykket prosjekt. Et viktig mål var god HMS og Aktiv HMS ble engasjert av Byggherren allerede i prosjekteringsfasen. Svært godt samarbeid resulterte i over 1000 dager uten fraværsskader. Aktiv HMS fremstår som en kompetent, dyktig rådgiver og HMS koordinator.»
– Else Marie Jonsson, Prosjektansvarlig og Byggherre for Finansparken i Bjergsted.

Publisert i