bygghaugesund2020-eksterior-inngangsparti-800x500

Prosjekter

ByggHaugesund2020

Utbygger: Helse Fonna HF
Byggeadministrasjon: ByggHaugesund2020-Helse Fonna
Vår rolle: Byggherrens HMS rådgiver og SHA – koordinator (KU)
Byggetrinn 1: Grunn- og rivearbeid
Byggetrinn 2: Nybygg
Byggetrinn 3: Ombygging av eksisterende sykehus
Arkitekt: Momentum Arkitekter

Det nye sykehusbygget i Haugesund er blant de største investeringene som er gjort på land på Haugalandet gjennom tidene. I 2019 var byggegropen klargjort med 12 000 m2 byggegrop inkluderer utsprengning av ca. 40 000 m3 fast fjell, riving av flere bolighus, omlegging av tekniske installasjoner i grunnen og terrengbehandling inkludert ny gang- og sykkelvei. Videre gjennomført forberedende arbeid, ny adkomstplass til eksisterende sykehus m.m. I 2021 skal nybygget på 18 000 kvadratmeter stå ferdig, deretter skal 6000 kvadratmeter av det eksisterende sykehus bygges om. Ombygging av eksisterende sykehus vil starte etter fraflytting av lokaler i første halvår 2021.

Publisert i