Haugesund-sjukehus-2021-foto-Vestbris-redigert-ED_3

Prosjekter

ByggHaugesund2020

Utbygger: Helse Fonna HF
Byggeadministrasjon: ByggHaugesund2020-Helse Fonna
Vår rolle: Byggherrens HMS rådgiver og SHA – koordinator (KU)
Byggetrinn 1: Grunn- og rivearbeid
Byggetrinn 2: Nybygg
Byggetrinn 3: Ombygging av eksisterende sykehus
Arkitekt: Momentum Arkitekter

Det nye sykehusbygget i Haugesund er blant de største investeringene som er gjort på land på Haugalandet gjennom tidene. I 2019 var byggegropen klargjort med 12 000 m2 byggegrop inkluderer utsprengning av ca. 40 000 m3 fast fjell, riving av flere bolighus, omlegging av tekniske installasjoner i grunnen og terrengbehandling inkludert ny gang- og sykkelvei.

Videre ble det gjennomført forberedende arbeid, etablert ny adkomstplass til eksisterende sykehus m.m. Høsten 2021 var nybygget på 18 000 kvadratmeter ferdig, deretter ble 6000 kvadratmeter av det eksisterende sykehus bygget om.

Ombygging av eksisterende sykehus startet etter fraflytting av lokaler i siste halvår 2021.

Publisert i