Prosjekter

Gauselengen

Nybygg 3 stk boligblokker med totalt 60 leiligheter (Bate BBL)

Rolle: SHA koordinator KU

Publisert i