Prosjekter

Brueland Gaard

Nybygg boligblokk, to stk samt parkeringsanlegg. (Veidekke Eiendom AS).

Rolle: SHA koordinator KP/KU

Publisert i