Prosjekter

GVB- Laerdal

Totalentreprise. Ombygging av gjenværende bygg med hensyn til teknisk anlegg og infrastruktur, samt klargjøring til frakopling og riving ifm NyTGS. 

GVB bygges om fra kontor og produksjonslokaler til rene kontor lokaler. 9 800 km2.

Rolle: KP/KU

Publisert i