Hovedkontor for Laerdal Medical

Prosjekter

Hovedkontor for Laerdal Medical

Nytt hovedkontor for Laerdal Medical med kontorarbeidsplasser, med områder for spesialrom som verksted og makerspace.

12 500 km2 (total 21 500 totalt sett mht rammesøknad).
Fase 1.1 – Forprosjektering fra og med august 2022.
Fase 1.2 – Prosjektering med Samspillkontrakt med totalentreprenør frem til 1. februar 2024.

Rolle: Koordinator prosjektering (KP)

Publisert i