Mowi Fjæra - Nofitech

Prosjekter

Nofitech, (Norwegian Fishfarming Technologies)

Totalentreprenør for nytt landbasert postsmoltanlegg på 6 500 m2, samt slambehandlingsanlegg for Mowi.

Totalt sett (eksisterende og nybygg) er dette Mowis største settefiskanlegg i region sør.

Rolle: HMS-koordinator/rådgiver (juni 22 t.o.m. april 23).

Publisert i