qmeieriene-montasje

Prosjekter

Kavli/Q-Meieriene Jæren, prosjekt Spadestikk og Tornado

Påbygg av nye produksjonslokaler og kontorer. Omfang: 8 400 m2 samt ombygging av eksisterende arealer og bygging av nytt prosessanlegg. Totalentreprise, samt delt entrepriser mht sideprosjektene.

Rolle: HMS rådgiver / SHA koordinator utførelse (KU).

Publisert i