Prosjekter

Ivaretar SHA/HMS arbeidet

«I CoNovas rolle som innleid prosjektleder for NPRO, har vi benyttet Aktiv HMS Prosjekt til å ivareta byggherrens SHA/HMS arbeid for nybygget Finnestadveien 44. Bygget etableres som et kombinert kontorbygg for Total og en landbasert kontrollsentral for Martin Linge prosjektet. I prosessen har Aktiv HMS Prosjekt ivaretatt SHA/HMS arbeidet på en profesjonell og svært tilfredsstillende måte. Samarbeidet med byggherre, bruker og entreprenør har fungert svært bra og de har ivaretatt sine roller, som Byggherrens representant og HMS koordinator, på en god måte.»

– Kjell Arne Dalen, CoNova

Publisert i