seabrokers-bygget-800x500

Prosjekter

Seabrokers nybygg

«Oceaneeringbygget» Vestre Svanholmen 24 er Seabrokers hittil største eiendom sentralt plassert på Forus.  Brandsberg-Dahl Arkitekter og har utført forprosjektet.

Prosjektet består av totalt ca 42.000 m2 BRA delt inn i:

  • 13.000 m2 BRA kontor
  • 29.000 m2 BRA industrihaller (verksted, lager, varemottak, parkering med mer)

Tomtestørrelsen er 28.630 m2 og ferdigstilles med tilhørende utomhusanlegg.

Prosjektet stod ferdig og klar for innflytting for leietaker i 4. kvartal 2014. Prosjektet ble utført som delt entreprise basert på NS 8405.

Sweco har prosjekterings- og byggeledelse samt egen kontrakt på prosjektering av VVS, EL, Energi og Brann.

Vår rolle:  SHA-koordinator utførelse (KU)

Publisert i