seabrokers-bygget-800x500

Prosjekter

Seabrokers nybygg

Nybygg for Oceaneering som leietaker ved Seabrokers Eiendom som byggeier co/Vestre Svanholmen 24 AS. Brandsberg Dahl Arkitekter AS er arkitekter og har utført forprosjektet.

Prosjektet består av totalt ca 42.000 m2 BRA delt inn i:

  • 13.000 m2 BRA kontor
  • 29.000 m2 BRA industrihaller
  • (verksted, lager, varemottak, parkering med mer)

Tomtestørrelsen er 28.630 m2 og ferdigstilles med tilhørende utomhusanlegg.

Prosjektet skal stå ferdig for bruk leietaker innen 4. kvartal 2014
Arbeidene skal utføres som delt entreprise basert på NS 8405.

Sweco har prosjekt-, prosjekterings- og byggeledelse samt egen kontrakt på prosjektering av VVS, EL, Energi og Brann.
Aktiv HMS Prosjekt er SHA-koordinator.

Publisert i