SUS 2023

Vi markerer samarbeid og kontrakt med SUS 2023. Oppfølging og samordning av HMS arbeidet på byggeplassen på Ullandhaug