Prosjekter

Lurahammeren bolig

Nybygg 2 stk boligblokker hvor trinn 1 har 24 leiligheter og trinn 2 har 18 leiligheter, samt parkeringsanlegg (Veidekke Eiendom AS) Ferdigstilt juni 2019.

Rolle: SHA Koordinator KU.

Publisert i