Prosjekter

Goaleitet

Nybygg 2 stk boligblokk samt parkeringsanlegg (Bate BBL). Ferdigstilt mars 2019.

Rolle: SHA koordinator/KU

Publisert i