Prosjekter

Vindmøllepark

Installasjon av 5 vindturbiner fordelt på to anlegg, henholdsvis Tindafjellet og Skurvenuten (Asko Fornybar AS). Ferdigstilt oktober 2018.

Rolle: SHA Koordinator/KU.

Publisert i