veste-svanholmen

Prosjekter

Vestre Svanholmen 3 (VS3)

Byggherrestyrt entreprise. Ombygging og innredning av eksisterende lokaler på ny lokasjon til utvikling av nye produksjonslokaler og kontor til Laerdal Medical AS. Store arealer som ble bygget om, og innredes på et svært detaljert nivå med teknologisk avansert utstyr.

Grunnflate fabrikkhallen 5 000 m2 + 2 500 m2 mesanin. Ferdigstilt 1. april 24. Rolle: KP/KU

Publisert i