Hovedkontor for Laerdal Medical

Hovedkontor for Laerdal Medical

Nytt hovedkontor for Laerdal Medical med kontorarbeidsplasser, med områder for spesialrom som verksted og makerspace. 12 500 km2 (total 21 500 totalt sett mht rammesøknad).Fase 1.1 – Forprosjektering fra og med august 2022.Fase 1.2 – Prosjektering med Samspillkontrakt med totalentreprenør frem til 1. februar 2024. Rolle: Koordinator prosjektering (KP)

Read More

Vestre Svanholmen 3 (VS3)

Byggherrestyrt entreprise. Ombygging og innredning av eksisterende lokaler på ny lokasjon til utvikling av nye produksjonslokaler og kontor til Laerdal Medical AS. Store arealer som ble bygget om, og innredes på et svært detaljert nivå med teknologisk avansert utstyr. Grunnflate fabrikkhallen 5 000 m2 + 2 500 m2 mesanin. Ferdigstilt 1. april 24. Rolle: KP/KU

Read More

Nye SUS – Helse Stavanger

I 2021 inngikk SUS2023 en avtale med Aktiv HMS Prosjekt AS om å håndtere oppfølgingen og samordningen av helse, miljø og sikkerhet (HMS) på byggeplassen til det kommende sykehuset i Stavanger. Sikkerhet og strenge standarder Sikkerheten er av aller høyeste prioritet for oss når vi bygger det nye sykehuset. Vi har også et nært samarbeid…

Read More

ByggHaugesund2020

Utbygger: Helse Fonna HFByggeadministrasjon: ByggHaugesund2020-Helse FonnaVår rolle: Byggherrens HMS rådgiver og SHA – koordinator (KU) Byggetrinn 1: Grunn- og rivearbeid Byggetrinn 2: NybyggByggetrinn 3: Ombygging av eksisterende sykehusArkitekt: Momentum Arkitekter Det nye sykehusbygget i Haugesund er blant de største investeringene som er gjort på land på Haugalandet gjennom tidene. I 2019 var byggegropen klargjort med…

Read More

Finansparken i Bjergsted

«SR-Bank sitt nybygde hovedkontor Finansparken i Bjergsted ble oppført over en 3 års byggeperiode som et svært vellykket prosjekt. Et viktig mål var god HMS og Aktiv HMS ble engasjert av Byggherren allerede i prosjekteringsfasen. Svært godt samarbeid resulterte i over 1000 dager uten fraværsskader. Aktiv HMS fremstår som en kompetent, dyktig rådgiver og HMS…

Read More

SUS 2023

www.bygg.no/article/1399404. Vi markerer samarbeid og kontrakt med SUS 2023. Oppfølging og samordning av HMS arbeidet på byggeplassen på Ullandhaug.

Read More

Goaleitet

Vi er engasjert av byggherren Bate Boligbyggerlag som koordinator utførelse (KU) i dette prosjektet

Read More

Bygg Haugesund 2020

Vi er engasjert som SHA og HMS rådgiver for Helse Fonna (Byggherre) i dette største investeringsprosjektet på Haugalandet noen sinne! Det nye sykehuset på 18 000 kvadratmeter skal stå ferdig i 2021, deretter skal det gjøres ombygginger på resterende bygningsmasse.

Read More

Arne Rettedals hus UiS

Ombygging og oppgradering av tekniske installasjoner, ventilasjon. Vi er engasjert av Stavanger Klima (totalentreprise) som HMS rådgivere i prosjektet. Byggherre er Statsbygg.

Read More

Lurahammeren

Vi har samarbeidet med Veidekke Eiendom i dette prosjektet og har hatt oppgaven som Koordinator Utførelse (KU)

Read More