Gauselengen

Nybygg 3 stk boligblokker med totalt 60 leiligheter (Bate BBL) Rolle: SHA koordinator KU

Read More

Brueland Gaard

Nybygg boligblokk, to stk samt parkeringsanlegg. (Veidekke Eiendom AS). Rolle: SHA koordinator KP/KU

Read More

Lurahammeren bolig

Nybygg 2 stk boligblokker hvor trinn 1 har 24 leiligheter og trinn 2 har 18 leiligheter, samt parkeringsanlegg (Veidekke Eiendom AS) Ferdigstilt juni 2019. Rolle: SHA Koordinator KU.

Read More

Vindmøllepark

Installasjon av 5 vindturbiner fordelt på to anlegg, henholdsvis Tindafjellet og Skurvenuten (Asko Fornybar AS). Ferdigstilt oktober 2018. Rolle: SHA Koordinator/KU.

Read More

Goaleitet

Nybygg 2 stk boligblokk samt parkeringsanlegg (Bate BBL). Ferdigstilt mars 2019. Rolle: SHA koordinator/KU

Read More

Kavli/Q-Meieriene Jæren, prosjekt Spadestikk og Tornado

Påbygg av nye produksjonslokaler og kontorer. Omfang: 8 400 m2 samt ombygging av eksisterende arealer og bygging av nytt prosessanlegg. Totalentreprise, samt delt entrepriser mht sideprosjektene. Rolle: HMS rådgiver / SHA koordinator utførelse (KU).

Read More

Nofitech, (Norwegian Fishfarming Technologies)

Totalentreprenør for nytt landbasert postsmoltanlegg på 6 500 m2, samt slambehandlingsanlegg for Mowi. Totalt sett (eksisterende og nybygg) er dette Mowis største settefiskanlegg i region sør. Rolle: HMS-koordinator/rådgiver (juni 22 t.o.m. april 23).

Read More

Solborg Folkehøgskole, prosjekt Ljosborg

Totalentreprise. Totalrenovering av vernet bygg fra 1932. Nydelig murbygg i nyklassisistisk stil bestående av 3.etg, kjeller og loft. Grunnflate ca 450 m2. Oppgradering av bygningskropp og tekniske anlegg, og inneholder funksjoner som storkjøkken, vaskeri, skolekjøkken, gym- og foredragssal, elevrom, kontorer og lager. Rolle: KP/KU

Read More

Stavanger Kommune

KP og/eller KU ved flere mindre oppdrag. Renovering Askje Kirke, svømmehall Eiganes Skole, Finnøy Rådhus, Stavanger Forum Expo: oppgradering av storkjøkken og ventilasjonsanlegg, samt renovering av 2 boliger

Read More

GVB- Laerdal

Totalentreprise. Ombygging av gjenværende bygg med hensyn til teknisk anlegg og infrastruktur, samt klargjøring til frakopling og riving ifm NyTGS.  GVB bygges om fra kontor og produksjonslokaler til rene kontor lokaler. 9 800 km2. Rolle: KP/KU

Read More